Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 460,000 460,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 360,000 360,000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
490,000 260,000 260,000
.name.vn 82,000 52,000 52,000

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 299,999 299,000 299,000
.net 290,000 300,000 300,000
.org 320,000 340,000 300,000
.biz 420,000 440,000 400,000
.info 435,000 455,000 415,000
.asia 380,000 400,000 360,000
.mobi 430,000 450,000 410,000
.xxx 2,730,000 2,750,000 2,710,000
.tv 980,000 1,000,000 960,000
.co 800,000 820,000 780,000
.us 250,000 270,000 230,000
.eu 250,000 270,000 230,000
.site 910,000 930,000 890,000
.tel 430,000 430,000 390,000
.shop 917,400 1,105,500 1,105,500
.blog 765,600 925,100 925,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 29,000 270,000 29,000
.top 370,000 390,000 370,000
.in 280,000 300,000 280,000
.co.in 180,000 200,000 180,000
.firm.in 180,000 200,000 180,000
.net.in 180,000 200,000 180,000
.org.in 180,000 200,000 180,000
.com.co 800,000 820,000 800,000
.me 720,000 740,000 720,000
.online 1,040,000 1,060,000 1,040,000
.cc 770,000 790,000 770,000
.name 220,000 240,000 220,000
.gen.in 180,000 200,000 180,000
.ind.in 180,000 200,000 180,000
.tw 950,000 970,000 950,000
.land 890,000 910,000 890,000
.company 450,000 470,000 450,000
.gift 460,000 480,000 460,000
.website 42,900 645,700 42,900
.ws 540,000 560,000 540,000